Magyari Zsuzsa 
view


2022. február 4-23.

Puccs Contemporary Art

[VIII. Víg u. 22.]

Belátás Projekt

Megnyitó: 2022. február 3. 16-18h

„Jelen installáció a Puccs Contemporary Art helyspecifikus újraértelmezéseként fogható fel, ahol az üres térben található falakról készült fotók adják a munka alapját.

Minden egyes fotóreprodukció nagyméretű lepedőre került nyomtatásra és minden nyomat az ábrázolt fal elé került visszahelyezésre. Könnyedén ereszkednek lefelé, néhol lógatva, anyagában megtörve a textileket. A teljes installáció a funkciótlan, vagy átalakítás alatt álló épületekben található, fehér lepellel befedett bútorokra emlékeztet, és hatásmechanizmusa olyan jelleget ölt, mintha maga a tér magára hagyva állna a város középpontjában, betöltetlenül hagyva ezzel alapvető célját.

A lepedőkre nyomtatott térrészletek révén a valóság és annak önmagával, önmaga képével való behelyettesítése lesz hangsúlyos. A valós térrészlet és a róla készült reprodukció kettősségéből létrejön egy harmadik, konceptuális tér is, amiben a hasonlóság zavart kelt és az azonosság közötti üresség feszíti szét a tárgy és a tér közötti kapcsolatot. Mintha nem lenne ott semmi sem, és mégis tele lenne megragadható jelenséggel. Ez a jelenség a semmiben levés, vagy a semmit tevés gesztusaként írható le, amiben magát a teret inaktív helyként értelmezzük, és mégis, eközben pont önmagával van letakarva, önmaga által válik újra aktív szereplővé.”

///

PUCCS Contemporary Art


Bullet Shih, New York-i képzőművész, 2014-ben nyitotta meg a helyet, hogy teret adjon magyar és külföldi képzőművészek kísérletezéseinek non-profit keretek között. Műfajtól függetlenül, helyspecifikus installációk, performanszok köré szerveződött a program és alakult ki egy közösség. Az utolsó kiállításra 2019 végén került sor, mely után néhány hónappal Bullet váratlanul elhunyt. Családja támogatásával 2021 novemberében indul újra a PUCCS, folytatva a hely szellemiségét.

Belátás Projekt

A Parallel Művészeti Alapítvány új projektje a Puccsban egy olyan installáció sorozat, mely kizárólag az utcáról látható. A felhívás útján beérkezett pályázatok közül szakmai zsűri öt installációt választott ki megvalósításra a 2021-2022-es évadban.

A kirakat kiállítás-sorozat megvalósulását a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

[Fotó © Gyuricza Mátyás]
Kapcsolat
info@parallelalapitvany.hu
Instagram
Facebook
Minden jog fenntartvaⒸ


Parallel Művészeti Alapítvány