︎︎

Punkt


︎︎

ÚjMűvészet︎︎

artportal


︎︎

ÚjMűvészet


︎︎

ÚjMűvészet
︎︎

artKartell

︎︎

FOTO KLIKK


︎︎

artportal


︎︎

ÚjMűvészet


︎︎

artportal


︎︎

ÚjMűvészet


︎︎

ÚjMűvészet


︎︎

artportal


︎︎

ARTMAGAZIN


︎︎

ARTMAGAZIN


︎︎
artKartell
OPEN CALL
PUCCS Contemporary Art
2024-2025


Hely-specifikus képzőművészeti projektek


A Parallel Művészeti Alapítvány idén is meghirdeti felhívását új installációk megvalósítására a PUCCS Contemporary Art-ban.
Műfaji és formai megkötés nélkül olyan installáció terveket várunk, melyek szervesen illeszkednek a 3×3×3 méteres kocka kiállítótérbe és frontálisan, azaz az utcáról nézve értelmezhetőek.

A pályázatok közül szakmai zsűri választja ki a 2024. szeptember után megvalósuló projekteket.

A pályázatok beküldési határideje
2024. augusztus 10., 24:00

info@parallelalapitvany.hu


PUCCS Contemporary Art
Bullet Shih, New York-i képzőművész, 2014-ben alapította a galériát, hogy teret adjon magyar és külföldi képzőművészek kísérletezéseinek non-profit keretek között. Műfajtól függetlenül, helyspecifikus installációk, performanszok köré szerveződött a program és alakult ki egy közösség. A Bullet által szervezett utolsó kiállításra 2019 végén került sor. A PUCCS, Bullet emlékére, családja támogatásával, 2021 novemberében nyitott újra.

Pályázati információk


- Pályázók köre: kortárs alkotók, alkotói társulások
- Megvalósulás helyszíne: PUCCS Contemporary Art, 1084 Budapest, Víg utca 22.
- Jelentkezés: az info@parallelalapitvany.hu címre küldött kitöltött jelentkezési lappal (pdf formátumban)
-> Letölthető jelentkezési lap

- Anyagi hozzájárulás: 50.000 Ft/projekt (bruttó), számla ellenében, mely szabadon felhasználható.

Tudnivalók a helyszínnel és megvalósítással kapcsolatban
- Áramellátás: 220V
- Belső tér világítás: 07:00-23:00
- A kiállítások időtartama 3-4 hét
- Installálásra rendelkezésre álló idő: 3 nap.
  Bontásra, helyreállításra rendelkezésre álló idő: 2 nap.
- A kiállítás ideje alatt tönkrement tárgyak pótlásáról a művész köteles gondoskodni.
- A kirakatban elhelyezett tárgyak napfénynek lehetnek kitéve.
- Veszélyes anyagok használata nem engedélyezett.
- Manuális be- és kikapcsolással működő technikai eszközök - TV, monitor, tablet, hangtechnika, stb. - használata nem ajánlott.
– Nagy elektromos energia fogyasztású eszközök használata nem engedélyezett.
- A projekt tartalma közerkölcsöt nem sérthet.
- A helyiséget az alkotó a kiállítás végén az átvételkori állapotra köteles visszaállítani.
- Az Alapítvány nem vállal felelősséget az installáció tárgyaiért.
- Az Alapítvány, külön megegyezés alapján, szerelési, javítási eszközöket és anyagokat biztosít.
- A kiválasztott alkotókkal az Alapítvány szerződést köt a projekt megvalósítására.

Támogató: Józsefvárosi Önkormányzat

Csonka Veronika
Üvegmedence


Cairo Contemporary, Budapest


1071 Budapest, Lövölde tér 7.

2024. július 5 - augusztus 4.


Megtekinthető: 0-24h

Csonka Veronika munkáival technológiai innovációkra, illetve azok létrejöttének miértjeire reflektál saját szűrőjén keresztül.
Napjaink techno­lógiai fejlesztéseinek jelentős része azért jön létre, hogy a múlt­ban és jelenben is zajló ipari túltermelés által okozott károkat semlegesítse, visszafordítsa. Az okozott károk nagyban érintik a szárazföldet és a természetes vizeket, mint élettereket, és így a növény- és állatpopuláció számára az addig organikusan műkö­dő életfeltételek kedvezőtlenné válnak. Vannak köztük olyan cso­portok, amelyek nagyon hamar alkalmazkodnak a változó életkö­rülményekhez, azonban rengeteg olyan faj is van, amelyik ebben a konstrukcióban elpusztulna. Ezekben az esetekben emberi be­avatkozásra van szükség. Mesterséges életterek kialakításával próbálják megőrizni a veszélybe került fajok életét.

Csonka Veronika alkotásaival azokra a szituációkra fókuszál, melyekben élőlényeket ragadnak ki saját kontextusukból és helyezik át őket egy számuk­ra idegen környezetbe, ahol mesterségesen kialakított életkörül­ményeket idéznek elő. Természetes közegük helyett mérnökök által megtervezett rendszerbe kerülnek. (pl.: tartályokba, meden­cékbe), ahol gépek, szerkezetek, szenzorok szolgáltatják a lét feltételeit.

A művész számára ezek a szituációk, többek között, kiszolgálta­tottságról, alkalmazkodásról, fejlődésről, gondoskodásról szólnak, de mindenképpen paradox helyzetek, melyekben a szándék a meg­oldás felkutatására azonos mértékben van jelen, mint a bizonyta­lanság.
Installációit és objektjeit tekinthetjük térbeli rajzoknak is, melyeket 3D tollal rajzol meg, centiről-centire haladva. Újrahasznosított műanyagból készülnek, amit rozsdamentes acél tartószerke­zetekkel egészít ki.

Csonka Veronika 1992-ben született Siófokon, jelenleg Budapesten él és alkot. 2019-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, majd 2021-ben képzőművész-tanár szakán diplomázott. Csoportos kiállításokon szerepelt a B32 Trezor Galériában, a Magyar Műhely Galériában, a MANK Galériában Szentendrén; 2024-ben önálló kiállítása volt az am projects-ben, Budapesten.

///

Kurátor: Pintér Gábor
Támogató: Erzsébetváros Önkormányzata
Együttműködő partner: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

instagram.com/Cairo.Contemporary
instagram.com/parallel.art.foundation

    


Bárdi Dominik
Spájz


Cairo Contemporary, Budapest


1071 Budapest, Lövölde tér 7.

2024. augusztus 8 - szeptember 3.


Megtekinthető: 0-24h

A spájz az otthonos környezet asszociációját hordozza magában. Egy kedves gondolatként él fejünkben, ahogy a nagymama befőttjei sorakoznak. Habár az emlékezés kollektív, közös mozzanatai foglalkoztatták az alkotót az installáció készítésekor, az nem valamiféle történelmi emlék, hanem a gyermekkor felidézése.  Fontos számára a visszaemlékezés folyamata, ahogy egy tárgy hatására az elménkben felvillannak múltunk egyes pillanatai. A hőre lágyuló viasz a bensőséges családi idill metaforája. Az üvegek Különböző színekben pompáznak és más-más ízeket társítunk hozzájuk. Felmerül a félig üres, vagy félig teli kérdéskör problémája is: ahogy a viasz imitálja a belső tartalmat az üres üvegben, úgy tölti meg mondandóval azt.

Bárdi Dominik már több mint egy éve foglalkozik a transzparencia megjelenítésével, főként szobrászati eszközöket felhasználva. Viasszal és az arra vetülő fénnyel alkot képeket és domborműveket. Ezeknek a munkáknak a többsége üvegfelületre mintázott dombormú két egymást kiegészítő vagy éppen ellentmondó nézettel. A viaszt az üveg felületre mintázza fel, igy a fény könnyen áthatol rajta. A dombormű játékszabályai megváltoznak és egy új ellentétes mintázási módot követelnek meg. Minél sötétebb a kép annál vastagabb viaszrétegnek kell létrejönnie. Az üvegen keresztül a látvány sosem lehet teljesen éles, igy csak hirtelen vastagságváltozásokkal lehet a tónuskülönbséget érzékeltetni. Míg az egyik oldalon fotószerű, addig a másik oldal szinte értelmezhetetlen domborzatnak tűnik, a dombormú egyfajta negatívja: a sötétebb részek a magasak és a megvilágított részek a mélyek.

Bárdi Dominik 2000-ben született, jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatója. 2023-ban Ludwig ösztöndíjban részesült. Munkáival csoportos kiállításokon szerepelt, többek között, a MAMŰ Galériában és az ISBN Galériában. Választott témái gyakran hétköznapi elemeket tartalmaznak. Sokszor talált tárgyakat használ fel,  munkáira jellemző a gyerekkor felelevenítése is.

///

Kurátor: Pintér Gábor
Támogató: Erzsébetváros Önkormányzata
Együttműködő partner: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

instagram.com/Cairo.Contemporary
instagram.com/parallel.art.foundation
 
  


Juhász Nóra
Dark Side of The Moon


Cairo Contemporary, Budapest

1071 Budapest, Lövölde tér 7.

2024. szeptember 8-28

Megtekinthető: 0-24h

A Dark Side of The Moon-nak talán van lelke, bár nem biztos.
Talán valamilyen, nem pedig semmilyen, elvégre ő maga is egy valaki, de legalábbis valami.
Talán vannak okai a viselkedésére.
Talán majd egyszer kiderül.
Addig is mi mást tehetnénk, várunk.

A  Dark Side of The Moon egyszerű elvre alapszik: megtagadja a nézőtől a józanésszel elvárható minimumot. A minimumot, amelyet tudtunkon kívül várunk, elvárunk, de az csak nem jön. És újra nem jön. És újra nem jön.

A Dark Side of The Moon ennek a megtagadásnak a hús-vér testet öltött formája. Egy installáció, amit nem érdekel a néző. Egy kiállítási tárgy, ami nemet mond. Egy goromba fráter. Egy hideg jelenlét. Egy magányos bolygó.

Juhász Nóra (Budapest, 1993) kortárs interdiszciplináris művész és színházi alkotó. Médiumokon átívelő alkotói projektjeiben a kommunikáció, az információmegosztás, valamint az egyén és a társadalom viszonyát vizsgálja. Színházi és képzőművészeti projektjei egyaránt társadalmi kontextusokat vesznek alapul, valamint jellemző rájuk a konceptualitás és a játékos, ironikus hangnem. Az elmúlt években meghatározó elemmé vált alkotói gyakorlatában a szerepjáték és a virtuális eszközök használata. 2024-ben meghívást kapott a Stiftung Berliner Leben „Fresh A.I.R.” rezidencia programjába, valamint elnyerte a Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjat.

///

Kurátor: Pintér Gábor
Támogató: Erzsébetváros Önkormányzata
Együttműködő partner: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

instagram.com/Cairo.Contemporary
instagram.com/parallel.art.foundation

   Kapcsolat
info@parallelalapitvany.hu
Instagram
Facebook
Minden jog fenntartvaⒸ


Parallel Művészeti Alapítvány